ഏകാകിയുടെ രാവ്‌
മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍
സ്നേഹത്തിന്റെ തീര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍
മനസ്വിനിയുടെ മുഖം
തെളിയുന്നു.............

കിനാവുകളുറങ്ങുന്ന കണ്ണുകളും
വികാരങ്ങളുറങ്ങുന്ന ചൊടികളും
മോഹാവേശത്തിന്റെ അലകള്‍
ഉണര്‍ത്തുന്നു.......

തെന്നലേല്‍ക്കുന്ന ദലങ്ങള്‍
ഉതിര്‍ക്കുന്ന മര്‍മ്മരങ്ങളില്‍
പ്രേമഗീതത്തിന്റെ ഈണം
മുഴങ്ങുന്നു.......

കുളിരിനു കരിമ്പടം തേടവേ
മാരിസംഗീതത്തിലെങ്ങോ
സീല്‍ക്കാര ശ്രുതികള്‍
നിറയുന്നു................

ഇണപിരിഞ്ഞ പക്ഷിയുടെ
തളര്‍ന്ന ചിറകടികളായെന്റെ
വിരഹത്തിന്‍ ദൈന്യം
പിടയ്ക്കുന്നു.............